Lekcje z historii dla przyszłości pracy

Rewolucja przemysłowa

Dzisiaj nie po raz pierwszy ludzie martwią się, że maszyny spowodują, że ludzka praca stanie się przestarzała, co uczyni kilka bardzo bogatych, a większość bardzo biednych.

Od czasu rewolucji przemysłowej mechanizacja budzi kontrowersje. Maszyny podniosły produktywność, podnosząc dochody na jednego mieszkańca. Zagrożyli jednak, by pozbawić ludzi pracy, obniżyć płace i przekierować wszystkie zyski ze wzrostu na właścicieli firm. Operatorzy ramówek z Nottingham w Wielkiej Brytanii (Luddites), zniszczyli ulepszone maszyny dziewiarskie, które zagrażały ich pracy. Moby spłonęły pierwsze młyny, w których mieszczą się przędzarki i sprzęt tkacki w latach 1760 i 1790.

Teraz to roboty zagrażają pracy, płacom i równości 1. Czy zyski postępu technologicznego są przeznaczone na korzyść tylko 1% najlepiej zarabiających?

Rewolucja przemysłowaEkonomiczna „odpowiedź na to pytanie brzmi” nie „2. Postęp techniczny w ciągu ostatnich trzech stuleci doprowadził do dochodów na Zachodzie (to znaczy do dzisiejszych rozwiniętych narodów), które są znacznie wyższe niż w 1700 r. W ujęciu realnym, a część dorosłej populacji zatrudnionej w tych krajach jest na poziomie rekordowe poziomy. Pomimo mechanizacji, automatyzacji i komputeryzacji ludzie znaleźli pracę. Jakoś gospodarka zawsze się dostosowywała; jakoś w przyszłości to zawsze będzie.

Myślę, że ta odpowiedź jest zbyt uproszczona.

Przesunięcie fazowe

Były długie okresy historii gospodarczej, w których rzeczy nie działały dobrze, i musimy się zastanawiać, czy jesteśmy w innym. Również „przyszłość pracy” zależy w dużym stopniu od tego, gdzie jesteś na świecie. Większość dyskusji na Zachodzie koncentruje się na tym, w jaki sposób ewolucja technologiczna na Zachodzie wpływa na miejsca pracy na Zachodzie. Ta rama jest zbyt wąska dla XXI wieku: musimy badać wpływ zmian technologicznych na pracę wszędzie. Przez ostatnie trzy stulecia globalna gospodarka była wystarczająco zintegrowana, że nowa technologia w jednym miejscu wpływa na pracę w innych.

Zamiast pytać (bez odpowiedzi) o to, jak maszyny będą wpływać na pracę w następnych stuleciach, możemy zapytać, co wynaleźli fabrykę włókienniczą dla dziewczynki dorastającej w Rewolucja przemysłowaManchesterze w Wielkiej Brytanii w 1800 roku lub żony rolnika uprawiającego ryż na własne potrzeby. Chińska Jangcy Delta w tym samym czasie. Zmiana technologiczna wpłynęła na ich przyszłość pracy bardzo różnie i często była szkodliwa. Podobne rzeczy dzieją się teraz.

Musimy podzielić przeszłość na okresy określone przez trendy. Okresy, które tu sugeruję, odzwierciedlają historię Zachodu, która nie jest tak ograniczona, jak się wydaje: globalizacja oznacza, że rozwój jednego regionu wpływa na innych.

Trzy fazy to: rewolucja przemysłowa (1750-1830); zachodnie wejście do zamożności (1830-1970); i problematyczna teraźniejszość (od 1970). Każdy trzyma lekcje i naciska na pytania badawcze na dziś.

Rewolucja przemysłowa

Rewolucja przemysłowa była twórczą reakcją Wielkiej Brytanii na globalizację światowej gospodarki, która nastąpiła po podróży Kolumba do Ameryki w 1492 r., A Vasco da Gama po Afryce do Indii w 1498 r. Brytyjskie kolonie w Ameryce Północnej, na Karaibach i w Indiach utworzyły duży rynek dla Brytyjski przemysł rękodzielniczy. Eksport rozkwitł, a do połowy XVIII wieku około jedna trzecia brytyjskiej siły roboczej była zatrudniona przy wytwarzaniu wyrobów metalowych i odzieży.

Duże zbiory danych płac i cen w tym okresie3 zostały zgromadzone od lat 80. XX wieku i pokazują, że w wyniku tego boomu eksportowego wzrosły płace realne4. Wynalazcy zaprojektowali maszyny, abyzaoszczędzić kosztowną pracę.

Mechanizacja opłacana w Wielkiej Brytanii, a nie gdzie indziej, ponieważ praca była droższa w stosunku do kapitału; dlatego rewolucja przemysłowa była przede wszystkim sprawą brytyjską.

Wyroby włókiennicze były najważniejszym produkowanym na świecie produktem pod względem zatrudnienia przed rewolucją przemysłową, a pierwsze zmechanizowane. Indyjska bawełniana tkanina została sprowadzona do Europy, gdzie była hitem. Angielscy producenci starali się konkurować, ponieważ angielskie płace były tak wysokie. Wynalazek w latach 1760-tych i 1770-tych przędzarek do przyspieszania wytwarzania tkanin, w tym spinningowy jeździec Hargreave, rama wodna Arkwrighta i wirujący mułów Cromptona, rozwiązał problem. Pierwszymi ofiarami bezrobocia technologicznego były kobiety brytyjskie, które ręcznie przędły bawełnę, a później znacznie większą liczbę wełny przędzalniczej, po przystosowaniu maszyn do tego włókna.

„Pierwszymi ofiarami bezrobocia technologicznego były brytyjskie kobiety przędące bawełnę ręcznie”.

Rewolucja przemysłowaWkrótce miejsca pracy zostały utracone z Casablanki do Canton. Inwestowanie w maszyny do przędzenia miało sens jedynie w gospodarce wysokiej płac w XVIII-wiecznej Anglii, co znacznie zwiększyło konkurencyjność Anglii, nie przynosząc korzyści innym narodom. Podczas gdy w brytyjskich fabrykach bawełny mnożyły się miejsca pracy, masowe bezrobocie technologiczne rozprzestrzeniło się w Afryce i Azji5. Upadek handlu indyjskim bawełną w latach trzydziestych XIX wieku doprowadził brytyjskiego gubernatora generalnego do wypowiedzenia się6: „Kości tkaczy bawełny ścierają równiny Indii”.

Maszyny zostały wynalezione, aby uratować pracę w większości sektorów gospodarki w pierwszej połowie XIX wieku. Ponieważ jeden handel po drugim został wyeliminowany w Wielkiej Brytanii, dochody załamały się w dotkniętym handlu, a to samo w sobie obniżyło średnie krajowe zarobki. Przesiedleni robotnicy przeszli na inne zawody, obniżając te płace. Luddyci i inni przeciwnicy mechanizacji są często przedstawiani jako irracjonalni wrogowie postępu, ale nie byli to ludzie nastawieni na korzystanie z nowych mechanizmów, więc ich opozycja ma sens.

Implikacje były ostre. Chociaż produkcja na jednego pracownika wzrosła z 1770 do 1890, nastąpił niewielki wzrost rzeczywistego wynagrodzenia z 1770 r. Do około 1830 r. W czasie rewolucji przemysłowej (faza pierwsza) „normalny” związek był dynamicznie rozwijającą się produktywnością i stałymi przeciętnymi zarobkami – podobnie jak w przeszłości 40 lat.